כיצד להגדיר Cronjob


המדריך יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים לחשבונכם ב DIrectadmin

בעת נלמד על Cron Jobs וכיצד להגדיר אותן ב Direct Admin

נגלול למטה...

1) נלחת תעל הקישור Cronjobs 

Cron Job היא פקודת מערכת שניתן להגידרה לרוץ בזמן מוגדר. לדוגמה, אם נרצה להריץ סקרפיט CGI כל יום שני בבוקר, נגדיר אותו כ Cron job

זהו מסך ה- Cron Job בו נוכל להגדיר cron jobs ולמחוק cron jobs קודמים

כעת נגדיר Cron Job...

2) נכניס את המיקום לסקריפט שאנו רוצים להריץ

3) כאשר נסיים, נלחץ Add

במקרה הזה, אנו מגדירים פקודה להריץ את test_script.cgi כל יום בשעה 9 בבוקר

4) כדי למחוק פקודה, נבחר אותה כאן ונלחץ Delete

הפקודה נמחקה

זהו סוף המדריך. כעת הינך יודע כיצד להגדיר Cron Jobs ב-Direct Admin, כמו כן כיצד למחוק אותם.

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה