יצירת הפניות לתיבות דוא"ל


מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים לחשבונכם ב Direct admin

כעת נלמד כיצד ליצור הפניות דוא"ל

נגלול למטה...

1) נלחץ על הקישור Forwarders 

2) נלחץ על הקישור Create new E-Mail Forwarder 

הפנית דוא"ל היא דרך להעביר הודעות דוא"ל שנשלחות לכתובת מסויימת, אל כתובת דוא"ל אחרת

3) נכניס את תחילית כתובת הדואל בתיבה הזו

4) כעת נכניס את כתובת הדוא"ל שאליה יועברו ההודעות

5) נלחץ Create כשנסיים

6) כעת נחזור אל רשימת ה- email forwarders 

זהו! הפניית הדוא"ל הוגדרה וכעת כל הודעה שתישלח לכתובת [email protected], תועבר אוטומטית לכתובת [email protected]

מהמסך הזה ניתן ליצור הפניות חדשות, לערוך הפניות, או למחוק אותם לגמרי

7) כעת נמחק את ההפניה שיצרנו, נסמן אותה

8) נלחץ Delete Selected

ההפניה נמחקה

זהו סוף המדריך. כעת הינכם יודעים כיצד ליצור הפניות דוא"ל וכיצד למחוק אותם באמצעות Direct admin

  • 0 משתמשים שמצאו מאמר זה מועיל
?האם התשובה שקיבלתם הייתה מועילה