מאמרים

 הוספת שדות לטבלה קיימת

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נלמד כיצד להוסיף שדות לטבלאנבחר בטבלה...

 הכרת ממשק PhpMyAdmin

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים למערכת phpMyAdminכעת נערוך היכרות עם ממשק phpmyadminממסך...

 העתקת טבלאות

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נראה כיצד להעתיק טבלהבלחץ על הטבלה...

 הרצת שאילתות SQL על מסד הנתונים

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נלמד כיצד להריץ שאילתות SQL על מסד...

 חיפוש בתוך מסד נתונים

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נריץ חיפוש בתוך מסד הנתוניםנבחר את מסד...

 ייבוא מסדי נתונים וטבלאות

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נלמד לייבא מסד נתוניםנבחר את מסד...

 ייצוא מסדי נתונים וטבלאות

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נלמד כיצד לייצא מסדי נתוניםנבחר את מסד...

 יצירת טבלה בתוך מסד נתונים

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נלמד כיצד ליצור טבלה בתוך מסד...

 מחיקת טבלאות מתוך מסד הנתונים

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נלמד כיצד למחוק טבלאותנבחר את הטבלה...

 מחיקת שדות מתוך טבלה

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נלמד כיצד למחוק שדות מתוך טבלהנבחר...

 שינוי שדות קיימים בטבלה

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נלמד כיצד לשנות שדות בטבלהנבחר את...

 שינוי שם לטבלה

מדריך זה יוצא מנקודת הנחה שהינכם מחוברים אל phpMyAdminכעת נלמד כיצד לשנות שם של טבלהנבחר את הטבלה...